The recent photo shoot by Emily Ratajkowski has caused anger.

The recent photo shoot by Emily Ratajkowski has caused anger.